2. LAG PÅ LAG

For å være ekstra sikker på at du bruker riktig mengde, påfør to ganger etter hverandre og la det tørke mellom innsmøringene. Dette er ekstra viktig ved bruk av sprayprodukter da det er vanskeligere å se hvor man har påført. Slik unngår du å smøre for tynt og å glemme områder.

2. Lag på lag