5. Ett område om gangen

Selv om du vet at du skal smøre inn alle kroppsdeler, er det lett å fokusere mer på visse områder enn andre. Det kan være en bra og effektiv tankeøvelse å bevisst dele opp kroppen i ulike områder og konsentrere seg om en del av gangen. Særlig ekstra sensitive områder eller de delene som iblant blir glemt bort slik som ansikt, skuldre, nesetipp, fotsåler eller ører.

5. Ett område om gangen