1. EN krummet HÅND

Hovedårsaken til at vi brenner oss er at vi bruker for lite solkrem. En vanlig familie bruker ca. halvparten av den anbefalte mengden. En håndfull når man krummer hånden er passe mengde til de store. En krummet barnehånd er passe for de små.

1. En krummet hånd